Finn din billige skiferie
Endre barnas alder
Du kan også kontakte oss på 21 98 46 46

GDPR

Informasjon om Lion Alpin behandling av mine personopplysninger i følge GDPR.

§1 Formål og øvrige prinsipper for behandling av personopplysninger

Disse vilkår omfatter Lion Alpin og dermed alle websider, salgskanaler og kundeklubber etc. som er en del av Lion Alpins virksomhet. Lion Alpin er pålagt å overholde databeskyttelsesordningen GDPRs prinsipper for behandling av personopplysninger for å beskytte dine personopplysninger.

 

Du som gir personlig informasjon til Lion Alpin er aldri tvunget til å gjøre det, men uten denne informasjonen vil Lion Alpin ikke kunne utføre og administrere tjenestene som tilbys av selskapet, samt reiser og medlemskap i Lion Alpin sin kundeklubb. Lion Alpin håndterer også personlig data for markedsføringsformål, inkludert utsendelse av tilbud, invitasjoner, nyheter og serviceinformasjon etc. via e-post, og en sjelden gang via SMS. I tillegg anvenderLion Alpin personopplysninger med forretnings- og metodeutvikling, markedsanalyse, statistikk og risikostyring, utvikling og analyse av virksomheten m.m. som hensikt. 

§2 Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Lion Alpins behandling av personopplysninger er basert på følgende juridiske grunner

 

Samtykke. Du som har blitt medlem av kundeklubben og dermed abonnerer på nyhetsbrevet til Lion Alpin, har avtalt at e-postadressen din, ditt navn og telefonnummer vil bli håndtert av Lion Alpin med det formål å sende ut nyhetsbrev, tilbud, invitasjoner, nyheter, etc., samt samtykket til at e-postadressen din blir overført til Lion Alpins samarbeidspartnere. Samtykke blir også innhentet når besøkende på vår nettside bruker chat-funksjonen eller stiller spørsmål. Lion Alpin samler også samtykke fra folk som vises på Lion Alpins bilder og videoer på nettstedet.

 

Avtalen. Du som har inngått en kundeavtale med Lion Alpin har gitt personlig informasjon, inkludert detaljer om navn, e-postadresse og kjønn, som en del av kundeavtalen. Selv medlemskapet i kundeklubben utgjør en avtale.

 

Lion Alpin har en berettiget interesse for å kommunisere med sine kunder og markedsføre sin virksomhet, og deretter behandle personlig informasjon som tilbys dersom noen abonnerer på et nyhetsbrev. I tillegg har Lion Alpin en berettiget interesse for behandling av personopplysninger i markedsføringen av selskapets aktiviteter, noe som betyr at folk vises på bilder og videoer på Lion Alpins nettsted. Også behandling av personopplysninger for forretnings- og metodeutvikling, markedsanalyse, statistikk og risikostyring og for utvikling og analyse av virksomheten m.m. blir behandlet på grunnlag av Lion Alpins berettigede interesse. Denne berettigede interessen er å utvikle virksomheten og kommunisere med våre kontakter.

Personopplysninger om kunder som behandles etter at avtaleforholdet har opphørt med formål om å utvikle, analysere og markedsføre Lion Alpins virksomhet, lagres over en periode på fem år etter den siste kontakten og vil etter denne perioden anonymiseres. Personlige data lagres i Lion Alpins kundedatabase.

Juridisk forpliktelse. Dette juridiske grunnlaget gjelder personopplysninger som må lagres ved lov, regelverk eller lignende.

§3 Overføring av personopplysninger til tredjepart

Lion Alpin leverer i noen tilfeller personlige opplysninger til en tredjepart. Dette er nødvendig fordi selskapet har partnere som utfører serviceoppdrag på vegne av Lion Alpin. Disse partnerne trenger tilgang til noen av Lion Alpins personlige data. Utenom dette overfører Lion Alpin ingen personopplysninger til tredjepart uten eksplisitt samtykke eller i tilfelle Lion Alpin har en rettslig forpliktelse til å gjøre det.

§4 Dine generelle rettigheter

Du har kostnadsfritt rett til å be om informasjon om Lion Alpins behandling av dine personlige opplysninger. Vi vil rette opp eller slette informasjon som er feil eller begrense behandlingen av slik informasjon etter forespørsel eller på eget initiativ. Du har også rett til å be om at dataene dine ikke brukes til direkte markedsføring. Du har videre rett til å bli tildelt dine personlige opplysninger i maskinlesbart format eller, hvis det er teknisk mulig, å overføre dataene til en tredjepart du instruerer. Hvis du er misfornøyd med vår behandling, kan du sende inn en klage til en regulerende myndighet, som i Norge er Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no). Du kan også kontakte tilsynsmyndigheten i landet der du bor eller jobber.

§5. Kontaktinformasjon for Lion Alpin

Ansvarlig for personopplysninger er Lion Alpin, Skigroup AB, Hvitfeldtsgatan 8, 411 20 Göteborg

Kontakt Lion Alpin på info@lionalpin.no eller på telefonnummer 21 98 46 46 dersom du har noen spørsmål angående vår behandling av dine personoplysninger.

21 98 46 46
LionAlpin